Regressietherapie en reïncarnatietherapie

Regressie- en reïncarnatietherapie: traumaverwerking door middel van herbeleving. Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte gebeurtenissen. Reïncarnatietherapie helpt je onderbewuste ervaringen te laten ervaren en verwerken. Bolletjes met daarin de termen Stress, burn-out, PTSS (post traumatisch stress stoornis), depressie, rouw, relatieproblemen, misbruik, verslavingen, onverklaarbare pijnen, gewichtsproblemen, slaapproblemen, auto- immuunziekten, eczeem,

Deze therapie is een manier om verandering aan te brengen in de vaak onbewuste overtuigingen of gevoelens die een prettiger leven in de weg staan. Het belichten en ophelderen van zulke overtuigingen zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat in de problematiek. En juist dit inzicht zorgt voor de verwerking.

In de Nederlandse taal kennen we het woord gebeurtenis en het woord ervaring. Deze woorden lijken een zelfde betekenis te hebben, toch maken we in de reïncarnatietherapie een onderscheid tussen deze woorden. We spreken over een ervaring zodra een situatie (gebeurtenis) bewust verwerkt is en dat er inzicht is ontstaan. Een gebeurtenis is een voorval waarbij onbewust en onopgemerkt dingen zich hebben voorgedaan. Van deze voorvallen kan je later of op termijn eventueel last krijgen afhankelijk van de impact en de heftigheid.

Wat is reïncarnatie?

Het woord reïncarnatie geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd: het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens en periodes tussen levens).

Met reïncarnatie wordt bedoeld dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn, ziel, geest) het lichamelijk sterven steeds overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren.

Het woord therapie staat voor het zodanig herbeleven en alsnog verwerken van tot nu toe onverwerkte gebeurtenissen, dat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.

Wat is reïncarnatietherapie?

Regressie- reïncarnatietherapie is gebaseerd op inzicht, inzicht in waar de problemen hun oorsprong vinden en het oplossen van onverwerkte trauma’s.

Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte gebeurtenissen. Soms zijn deze onverwerkte gebeurtenissen duidelijk en ben je er aan toe om dit op te lossen, maar soms is het ook onduidelijk en ben je je niet bewust dat het verleden nog zo van invloed is op je zijn. Je zit vast in bepaalde patronen welke je graag wilt doorbreken, maar niet weet hoe.

Reïncarnatietherapie is een methode om inzicht te krijgen in de oorsprong van een nare en vervelende gebeurtenis. Om ze vervolgens te kunnen verwerken met als doel een prettiger leven te kunnen leiden. En om te voorkomen dat situaties en gebeurtenissen zich herhalen.

Onderscheid andere therapieën

De veronderstelde relatie tussen onverwerkte gebeurtenissen in het verleden en mentale, emotionele en/of fysieke klachten of zingevingsproblemen in het heden, is ook bekend bij vele andere vormen van psychotherapie, denk aan psychoanalyse, psychiatrie, hypnose- en regressietherapie.


Reïncarnatietherapie onderscheidt zich hiervan door:

Onbewuste gebeurtenissen die zich in een andere realiteit dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen. Denk hierbij aan vorige levens en ervaringen in dit leven tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte.

De manier waarop reïncarnatie therapeuten trance gebruiken voor het opsporen van onderbewuste ervaringen. Dit gebeurt heel direct zonder ontspanning. Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt u direct in die onderbewuste ervaring die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. 

Een ander deel van het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig ( elliptisch bewustzijn). De nadruk te leggen op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen onverwerkte, onderbewuste gebeurtenissen met problemen in het hier en nu.

Trance
Reïncarnatietherapie werkt niet met hypnose, maar met een lichte trance. Dit kun je vergelijken met een staat van verhoogde concentratie, meditatie of dagdromen. De ervaring leert dat je niet in reïncarnatie hoeft te ‘geloven’ om toch baat bij de therapie te hebben.