Over mij

Ik ben professioneel hulpverlener op het gebied van verwerking van, of omgaan met problemen. Een ervaring uit het verleden of gebeurtenis die recent heeft plaatsgevonden, kan zoveel invloed hebben op iemands dagelijks welbevinden en mogelijkheden, dat het raadzaam is daar hulp bij te vragen. Deze uitdagingen kunnen van allerlei aard zijn. Van aanhoudende hoofdpijn of andere lichamelijke klachten tot vervelende voorvallen/situaties die zich steeds herhalen. De oorzaak kan liggen in recente gebeurtenissen zoals bijv. een scheiding, ontslag, verlies van een dierbare of een fysieke beperking. Of de oorzaak ligt in een oudere beleving in het huidige leven of nog daarvoor.

Achtergrond

Ik ben in 1962 geboren in Den Haag en grotendeels opgegroeid in Friesland. Samen met mijn man heb ik twee dochters en een zoon die inmiddels als jongvolwassenen het huis hebben verlaten (om regelmatig terug te keren). Ik heb een HBO opleiding in de sociaal pedagogische hulpverlening en een (drie jarige) post HBO opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut. Daarnaast heb ik een hatha yoga opleiding gevolg en vele cursussen en workshops op het gebied van spiritualiteit.

Mijn kennismaking met reïncarnatietherapie

Door privé omstandigheden werd ik in 2010 ziek. Ik kreeg allerlei kwalen waar ik nog niet eerder last van had gehad. Zelf wist ik wel waar het mee te maken had en waaraan ik in mijn leven veel aandacht had besteed om het te willen oplossen. En ik dacht ook dat het zo opgelost was. Totdat er in 2010 iets gebeurde waaruit bleek dat het niet was opgelost. Ik heb toen hulp gekregen uit een voor mij verrassende hoek. Namelijk begeleiding en ondersteuning van een reïncarnatietherapeut. Met een aantal sessies stond ik weer op mijn benen en had ik inzicht gekregen in de patronen en de rode draad van mijn leven die mede onderdeel en oorzaak waren van mijn kwalen.

In de loop der jaren heb ik op cruciale momenten in mijn leven diverse hulpverleners gecontacteerd. In deze hulp bleef het voor mij achteraf gezien aan de oppervlakte. Ik wist ook wel waar de angel zat, alleen ik kon er niet bij. Het zat veel ‘dieper’. Dat ik bij deze reïncarnatietherapeut me bewust werd van mijn gedragingen en van de patronen waar ik last van had, overdonderde mij. En met name dat het proces van de behandeling zo snel kon gaan. Als hulpverlener maakte mij dit enthousiast en nieuwsgierig. Zo zelfs, dat ik de drie jarige opleiding voor reïncarnatietherapeut in ’s-Hertogenbosch ben gaan volgen met als doel om een eigen praktijk te beginnen om zo mensen met uitdagingen van allerlei aard te ondersteunen en te begeleiden.

Persoonlijke motivatie

Mijn missie is om mensen met problemen van allerlei aard te ondersteunen en te begeleiden. Ze inzicht te verschaffen in hun problematiek d.m.v. regressie- reïncarnatie therapie. Om ze zodoende op weg te helpen naar een aangenamer leven. Zij het door acceptatie, verandering of oplossen/ het doen verdwijnen van het probleem. Het leven kan ook leuk en fijn zijn. Het gaat ook om keuzes leren maken die je vooruit brengen en prettiger voor je zijn. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT). www.reincarnatietherapie.nl en mijn praktijk bevindt zich in Groningen.

We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal een andere achtergrond en toch willen we veelal dezelfde dingen als het gaat om veiligheid, warmte, vertrouwen, gehoord en gezien worden, leven in vrijheid, eigen keuzes mogen maken en recht op onderwijs. Dit alles kan bijdrage tot een prettig en gelukkig leven.

Ik heb veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd en daarbij ruime ervaring opgedaan op het gebied van communicatie en relaties. Ik ga uit van een cliëntgerichte benadering waarbij het streven naar innerlijke groei voorop staat. Langdurige stagnatie daarin veroorzaakt klachten. In zo’n geval stimuleer ik het proces weer op gang te brengen en doe dat met warmte, aandacht en begrip. Deze manier van werken heeft dan ook een sterk zelf reflecterend karakter. Deze vorm van therapie en begeleiding is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar.