Tarieven & Vergoeding

Tarieven

Sessie á 2 uur                  € 120,-
Intakegesprek                 € 60,- (Maximale sessieduur 1,5 uur)
Ad-hoc gesprekken        € 60,- per uur
Telefonisch consult        gratis


– Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht

Vergoedingen

  • Indien er sprake is van een minimum inkomen, is een aangepast tarief mogelijk;
  • Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is mogelijk. Een verwijzing van de huisarts kan bijdragen tot vergoeding;
  • Vergoeding vanuit Bijzondere Bijstand of Persoons Gebonden Budget (PGB) is mogelijk;
  • Werkgevers kunnen geheel of gedeeltelijk de kosten vergoeden op grond van de Arbeidsomstandigheden Wet en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) of om preventieve overwegingen een financiële bijdrage leveren aan de fysieke-, emotionele- en mentale gezondheidstoestand van hun personeel.
  • Wil je weten welke zorgverzekeraar vergoeding geeft? Kijk dan op de pagina: Zorgwijzer – vergoedingen of informeer bij je zorgverzekeraar.